História predpisu 152/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.06.1948 - 10.07.1960