História predpisu 151/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1948 - 31.07.1950