História predpisu 149/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.1948 - 25.01.1959