144/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
Vyhláška ministra financí
ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.
Opatření
Likvidačního fondu měnového
o omezení uvolňování vázaných vkladů.
Likvidační fond měnový stanoví podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1.
(1)
Podle §§ 11 a 13 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se napříště vázané vklady již neuvolňují.
(2)
Právo volně čerpati potřebné částky z vázaných vkladů podle § 15, odst. 1 tohoto dekretu se omezuje tak, že z vázaných vkladů veřejných úřadů, soudů a jiných veřejných zařízení uvedených v § 6 tohoto dekretu lze uvolňovati napříště jen na odůvodněnou žádost s povolením Likvidačního fondu měnového.
Čl. 2.
Při uvolňování podle čl. 1, odst. 2 jest předložiti vždy výplatní list pro právnické osoby; nemá-li žadatel takový výplatní list, vydá mu jej a dodatečně zaregistruje Poštovní spořitelna, poštovní úřad nebo peněžní ústav.
V Praze dne 23. dubna 1948.
Likvidační fond měnový
Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.