História predpisu 140/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.12.1947 - 31.12.1948