História predpisu 14/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1948 - 06.05.1953