História predpisu 139/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.06.1948 - 31.12.1950