História predpisu 134/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1948 - 30.04.1960