História predpisu 132/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.1948 - 25.10.1955