História predpisu 128/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.1948 - 31.12.1953