História predpisu 113/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1948 - 01.01.1952