História predpisu 112/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.06.1948 - 31.07.1950