História predpisu 11/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.02.1948 - 31.12.1953