História predpisu 109/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1948 - 31.05.1953