História predpisu 106/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.05.1948 - 31.12.1965