105/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105.
VYHLÁŠKA
ministrů zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. dubna 1948
o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.
Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
Čl. I.
Státní veterinární vyšetřovací ústav, zřízený podle zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby, který působil v době od 1. června 1945 do 14. prosince 1947 v Šumperku (dále jen „ústav“), počal působiti dnem 15. prosince 1947 v Opavě.
Čl. II.
Úředním obvodem ústavu jsou statutární město Opava a správní okresy: Bílovec, Bruntál, Hlučín, Krnov a Opava - venkov.
Čl. III.
Ústavu příslušejí úkoly v oboru vyšetřování potravin živočišného původu, uvedené v nařízení č. 240/1897 ř. z., nejde-li pouze o chemické vyšetřování potravin.
Dr. Čepička v. r.

Plojhar v. r.