104/1948 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.1948

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104.
VYHLÁŠKA
ministrů zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. dubna 1948
o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.
Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
Čl. I.
Dnem 1. června 1948 počne působiti Státní veterinární vyšetřovací ústav se sídlem v Karlových Varech, zřízený podle zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby (dále jen „ústav“).
Čl. II.
Úředním obvodem ústavu jsou správní okresy: Aš, Bílina, Duchcov, Cheb, Chomutov, Jáchymov, Kadaň, Kraslice, Mariánské Lázně, Loket, Most, Nejdek, Podbořany, Sokolov, Teplá, Teplice-Šanov, Karlovy Vary, Vejprty, Žatec a Žlutice.
Čl. III.
Ústavu příslušejí úkoly v oboru vyšetřování potravin živočišného původu, uvedené v nařízení č. 240/1897 ř. z., nejde-li pouze o chemické vyšetřování potravin.
Dr. Čepička
Plojhar v. r.