História predpisu 60/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1946 - 30.04.1960