História predpisu 45/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.04.1947 - 05.05.1970