História predpisu 29/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.1945 - 01.05.1960