História predpisu 27/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.03.1947 - 31.07.1950