História predpisu 139/1947 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.09.1947 - 31.03.1964