84/1946 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84.
Vládní nařízení
ze dne 26. dubna 1946
o zavedení letního času v roce 1946.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 8. března 1946, č. 54 Sb., o letním čase:
§ 1.
Počátek letního času v roce 1946 se určuje na den 6. května 1946 o druhé hodině středoevropského času.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.