História predpisu 39/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.03.1946 - 01.01.1947