História predpisu 29/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.1946 - 05.05.1970