História predpisu 222/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.01.1947 - 31.12.2001