História predpisu 184/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1947 - 01.01.1966