História predpisu 177/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.10.1946 - 05.05.1970