História predpisu 165/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1946 - 31.07.1950