História predpisu 136/1946 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1946 - 17.06.1949