História predpisu 9/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.06.1945 - 03.06.1950