História predpisu 86/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1945 - 01.01.1949