História predpisu 74/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.10.1945 - 01.04.1950