História predpisu 72/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.1945 - 15.03.1950