História predpisu 71/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.09.1945 - 01.01.1966