História predpisu 67/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.09.1945 - 01.04.1950