História predpisu 66/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.1945 - 01.01.1950