História predpisu 62/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.09.1945 - 28.02.1947