História predpisu 58/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1945 - 01.04.1950