História predpisu 45/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.08.1945 - 17.05.1954