História predpisu 42/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1945 - 01.01.1966