História predpisu 41/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.08.1945 - 24.04.1948