História predpisu 38/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.08.1945 - 31.07.1950