História predpisu 34/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.08.1945 - 31.10.1945