História predpisu 3/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1945 - 31.07.1950