História predpisu 29/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.1945 - 01.12.1945