História predpisu 24/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.07.1945 - 24.04.1948