História predpisu 19/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1945 - 22.08.1948