História predpisu 164/1945 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1945 - 01.04.1949