162/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162.
Vládní vyhláška
ze dne 11. prosince 1945
o ukončení stavu branné pohotovosti státu.
Vláda republiky Československé určuje podle § 57, odst. 2 a 3 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 b., o obraně státu, den 31. prosince 1945 za den, jímž končí stav branné pohotovosti státu, vyhlášený vládní vyhláškou ze dne 23. září 1938, č. 183 Sb.
Fierlinger v. r.